Team

Op de foto staat het totale team van ons kindcentrum, bestaande uit de collega's van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.