De ouderraad

De ouderraad wordt gekozen uit en door ouders, middels aanmelding.
Zij organiseren samen met de leerkrachten diverse feestelijke activiteiten. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten verkrijgbaar op school of  bij de ouderraad. Ieder bestuurslid van de OR heeft samen met 1 of 2 teamleden zitting in een commissie ( bv. Sinterklaas, Pasen etc).
Regelmatig worden er vergaderingen belegd.
 
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor kinderen uit groep 1 t/m 4 €25,50 en voor kinderen uit groep   5 t/m 8 €22,50. U ontvangt hiervoor via de mail een rekening. Van deze ouderbijdrage worden alle jaarlijkse terugkerende vieringen/activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen en de schoolreis betaald. (Met uitzondering van de schoolverlatersdagen in groep 8) 
 
Blijf met vragen, suggesties en ideeën niet aan de poort staan, maar kom naar ons toe, of stuur een mail: ouderraadstjozef@eduquaat.nl 
 
We zijn er voor jullie allemaal!  

OR stukken