Geschiedenis

Door de vele ontginningen in de streek kwamen er veel nieuwe gezinnen, dus ook kinderen. De kinderen gingen eerst naar verschillende scholen, zoals Stramproy, Tungelroy, Keent of naar de stad. Na de bouw van de noodkerk vond het Bisdom van Roermond dat er ook nadrukkelijk een Katholieke school in Altweerterheide moest komen.

Op 1 september 1930 begon het onderwijs op de lagere school St. Jozef met ruim 90 kinderen. Het schoolhoofd was de heer Jean Bogie en als leerkrachten juffrouw Paula Nies en de heer Piet Daniëls. De school viel toen onder het R.K. schoolbestuur Canisius. In 1953 werd het bestuur gevormd door het kerkbestuur van de parochie van het Heilig Hart van Jezus, om vervolgens in 1970 over te gaan naar het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Weert-Zuid. In datzelfde jaar werd ook de oudervereniging opgericht om ouders meer inspraak te geven bij schoolse aangelegenheden, waaronder de organisatie van allerlei activiteiten.

De oorspronkelijke school van 1930 is diverse malen uitgebreid. Zo werd er in 1940 een lokaal in westelijke richting bijgebouwd, waar de zolderruimte o.a. is gebruikt door de Boerenleenbank.
Op 2 november 1965 startte in Altweerterheide ook een kleuterschool met 40 kleuters, groot en klein in één groep. Juffrouw Wilhelmien Robben gaf als eerste les aan deze groep in een semi-permanent gebouwtje.

In 1972 werd de lagere school verder uitgebreid richting de Herenvennenweg. In 1977 werd begonnen met de bouw van de nieuwe kleuterschool vast aan de bestaande lagere school.