Missie

In onze kleine en veilige setting in het groen, werken wij dagelijks aan kwalitatief goed onderwijs. Hierbij is veel aandacht voor de individuele leerling en de groep die zij samen vormen. Ons motto is dan ook Samen waar het kan, alleen waar het moet. In de combinatiegroepen werken de kinderen met dag- en weektaken. Hierdoor leren zij hun eigen werk plannen en groeit hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.