Schooltijden

De schooltijden zijn:
Maandag 8:40-12:15 en 13:15-15:15
Dinsdag 8:40-12:15 en 13:15-15:15
Woensdag 8:40-12.30
Donderdag 8:40-12:15 en 13:15-15:15
Vrijdag 8:40-12:15 en 13:15-15:15
 
Groep 1-2 heeft op vrijdag geen school.
Groep 3 heeft tot de carnavalsviering op vrijdagmiddag vrij.
 
Tussen de middag kunnen kinderen thuis gaan eten of gebruik maken van de tussenschoolse opvang.
 
Schoolvakanties, vrije dagen en studiedagen staan op de jaarkalender op Ouderportaal. (link naar inlog ouderportaal) Hier is ook het activiteitenoverzicht te vinden.