Klankbordgroep

In 2016 is St Jozef onder begeleiding van onderwijsbegeleidingsdienst KPC gaan werken met een nieuw concept. Ouders is gevraagd mee te denken over het onderwijsaanbod en zo het team van St Jozef van feedback te voorzien. Twee keer per jaar vindt overleg plaats. Ouders die hierbij willen aansluiten zijn van harte welkom en kunnen dit aangeven bij de directeur.