Onze school

Basisschool St. Jozef is een van de 7 scholen van Stichting Eduquaat en onderdeel van KindCentrum Altweerterheide. Samen met de kinddiensten verzorgen we onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Altweerterheide is een kerkdorp gelegen aan de rand van Weert. Bijna alle kinderen uit het dorp komen naar St. Jozef en ook kinderen uit de aangrenzende wijk vinden de weg naar onze school in het groen. De laatste jaren ligt het leerlingaantal tussen de 60-70. De verwachting is dat dit leerlingaantal constant blijft.
Het KindCentrum is gevestigd in een gebouw dat zijn oorsprong heeft in 1930. De afgelopen decennia een aantal keren uitgebreid. Nu staat nieuwbouw in de planning, naar verwachting kan in schooljaar 2022-2023 het vernieuwde gebouw in gebruik worden genomen. Naast onderwijs en opvang heeft het gebouw ook een sociaal-culturele bestemming. O.a. harmonie en seniorengym maken gebruik van de locatie.
 
Het team van St Jozef bestaat uit 11 personen, die parttime werken. We geven les aan leerlingen die gegroepeerd zijn in de thuisgroepen 1-2, 3-4, 5- 6, 7-8. De laatste schooljaren is de helft van het team vernieuwd. Nu is er een mooie combinatie van leerkrachten die onderdeel zijn van de geschiedenis van het dorp en de school en leerkrachten met ervaringen van andere scholen. Samen werken we aan kwalitatief goed onderwijs.