samenwerking met de harmonie

08-04-2024
Een filmpje over de samenwerking tussen de harmonie en ons kindcentrum, in opdracht van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen