Samenwerkingsverband

Alle scholen van Weert en Nederweert werken samen in een samenwerkingsverband. Gezamenlijk zijn afspraken gemaakt op welke wijze gewerkt wordt aan de zorgstructuur van de scholen, opdat zoveel mogelijk leerlingen het basisonderwijs kunnen blijven volgen. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in een ondersteuningsplan en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad. Dit plan ligt op school ter inzage. Hierin wordt o.a. aangegeven aan welke eisen een goede basisondersteuning op de scholen moet voldoen en hoe scholen hun ondersteuning steeds beter kunnen vorm geven. Alle scholen van het Samenwerkingsverband Weert-Nederweert (SWV) hebben een SchoolOndersteuningsProfiel (SOP), waarin de basiszorg en extra zorg, zoals wij die op school kunnen realiseren, is beschreven. Om ouders te informeren over passend onderwijs heeft het ministerie een brochure opgesteld.

Bezoek de website Scholen op de kaart  hier